Privacybeleid Blijdatzijnwij (volg privacybeleid Klei)

Privacy- en cookieverklaring

Bedrijfsgegevens

Klei

Agorabaan 3

8224JS Lelystad

KvK: 55859798

tel: 0629390967

www.kleidatzijnwij.nl

info@kleidatzijnwij.nl

 

1. Verwerking persoonsgegevens
De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” Voor de website en de werking van de website (www.kleidatzijnwij.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en

plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

2. Google Analytics

Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

3. Social Media Kanalen

Klei maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook, Instagram, YouTube en Vimeo. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Klei gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook de social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

4. Privacy algemeen

Klei verzamelt en verwerkt alleen persoonlijke gegevens voor de administratief doeleinde. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt.

5. Verzamelde informatie

We slaan voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie we van jou bewaren en waarvoor.

Contactformulier

Via het contactformulier kun je vragen aan ons stellen. We vragen jou je naam en e-mailadres in te vullen, en natuurlijk je vraag. Op deze manier weten we van wie de vraag afkomstig is en kunnen we je vraag beantwoorden via de mail. Wanneer jij je telefoonnummer invult, kan het ook zijn dat we telefonisch contact met je opnemen. Je bent niet verplicht om je telefoonnummer af te geven.

Nieuwsbrief

Je krijgt van Klei alleen een nieuwsbrief als jij je hiervoor expliciet hebt ingeschreven. Voor het verspreiden van de nieuwsbrief wordt Mailchimp gebruikt. Hierdoor zijn jouw gegevens (naam en e-mailadres) ook bij hen bekend. Wil jij je uitschrijven? Dat kan altijd.

 

6. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet Klei een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor ons zijn:

–  De gegevens e-mailadres, telefoonnummer, betaalgegevens en afleveradres zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan.

–  De gegevens bedrijfsnaam en NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet.

–  Voor het toesturen van de nieuwsbrief vragen wij toestemming aan jou. Deze toestemming kun je altijd intrekken. Daarnaast vragen wij voor het verwerken van gezondheidgegevens toestemming. Ook wanneer het kinderen betreft, zullen wij toestemming vragen.

 

7. Hoe lang we gegevens bewaren

 

Klei bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld.

–  De gegevens die nodig zijn worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving.

–  Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens na maximaal 3 maanden verwijderd.

 

8. De rechten van jou

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Klei heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via info@kleidatzijnwij.nl.

11. Beveiliging van gegevens


Klei 
neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kleidatzijnwij.nl.

12. Klacht

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.